# گواهینامه_شغلی

کسب گواهینامه «چهارمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت» توسط محسن زاده

چهارمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت با حضور مهندس هاشمی استاندار تهران، جمعی از پیشکسوتان، اساتید و مسئولان فرهنگی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

کسب گواهینامه «دهمین همایش روابط عمومی الکترونیک» توسط محسن زاده

دهمین همایش روابط عمومی الکترونیک با حضور جمعی از پیشکسوتان، اساتید و مسئولان فرهنگی و میهمان داخلی و خارجی روز ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 56 بازدید