کسب گواهینامه روابط عمومی الکترونیک،تجارت وکارکردها توسط محسن زاده

وی با شرکت در این همایش از آخرین تحقیقات حوزه دانش روابط عمومی الکترونیک و تجارب علمی این حوزه بهره مند شده و این دوره آموزشی ـ علمی را با موفقیت به پایان رسانید.

لازم به ذکر است این همایش با مجوز کارگروه ساماندهی همایش های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برگزار گردید.

گفتنی است رئیس شورای مشورتی هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک را پروفسور یحیی کمالی پور به عهده داشتند؛ همچنین دکتر محمد سلطانی فر رئیس کمیته علمی همایش و امیرعباس تقی پور دبیر همایش روابط عمومی الکترونیک بودند.

/ 0 نظر / 23 بازدید