دریافت گواهینامه دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی توسط محسن زاده

وی با شرکت در این کنفرانس از آخرین تحقیقات حوزه دانش روابط عمومی یکپارچه و تجارب علمی این حوزه بهره مند شده و این دوره آموزشی ـ علمی را با موفقیت به پایان رسانید.

لازم به ذکر است این کنفرانس توسط مؤسسه کارگزار روابط عمومی و دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران برگزار گردید.

گفتنی است دکتر مهدی باقریان، رئیس دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران بوده و دکتر حسن بیشر دبیر کمیته علمی کنفرانس بودند.

/ 1 نظر / 22 بازدید