کسب گواهینامه شغلی دوره های انتخابات توسط محمد جواد محسن زاده

لازم به ذکر است این دوره ها توسط کمیته آموزش ستاد انتخابات شهرستان بهارستان و زیرنظر دفتر آموزش و پژوهش معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران از 28 فروردین ماه سال جاری (1392) لغایت 4 اردیبهشت به استادی آقای حسن زاده، یکی از کارشناسان ارشد علوم سیاسی برگزار گردید.

/ 0 نظر / 21 بازدید